PENEBAR SW 45

Peneplug

עצר מים כימי מהיר התנפחות , מתאים גם לסביבה ימית.

ליישום ביסודות מבנים, הפסקות יציקה, קירות תמך, מאגרי מים, מבנים תת קרקעיים וכד'.  

אישורי מכון התקנים

אישורים בינלאומיים

MSDS

QR