סופר שאיבה

תוסף המאפשר לטיח להישאב לקומות גבוהות בבנין 

 

 

אישורי מכון התקנים

אישורים בינלאומיים

דף מוצר

MSDS

QR