L.P. 650

מאיץ התקשות לבטון.

לשימוש בשיטת "שוטקריט" - שיטת התזה רטובה.

 

יתרונותיו של מאיץ ההתקשות מסוג L.P. 650
- זרז לבטון שוטקריט (בטון מותז)
- צמיגות נמוכה
- ריח קל בהשוואה למוספים אחרים
- עומד בתקינה אירופאית
- מאפשר התקשות מהירה לבטון
- מאפשר בניית עוביים גדולים תוך זמן קצר
 

אישורי מכון התקנים

אישורים בינלאומיים

QR