L.P. 340

מפחית מים בשיעור גבוה סופר פלסטיסייזר. מחיש התקשרות הבטון. מתאים ליציקת אלמנטים טרומיים ולבטון דרוך, לקבלת חוזקים גבוהים במיוחד ללא הגדלה בכמות הצמנט,זרוז בהתפתחות חוזק הבטון.

אישורים בינלאומיים

QR