L.P. 340

מפחית מים בשיעור גבוה סופר פלסטיסייזר. מחיש התקשרות הבטון. מתאים ליציקת אלמנטים טרומיים ולבטון דרוך, לקבלת חוזקים גבוהים במיוחד ללא הגדלה בכמות הצמנט,זרוז בהתפתחות חוזק הבטון.

אישורי מכון התקנים

אישורים בינלאומיים

QR