בטון > מעכב התקשרות

L.P. 510

מעכב התקשרות הבטון 

L.P. 306

מעכב התקשרות הבטון