בטון > מוספי על

L.P.800

מוסף נוזלי דוחה מים

L.P.201

 סופר פלסטיסייזר

L.P.530

אולטרה סופר פלסטיסייזר

L.P.280

מפחית מים ומעכב התקשרות