בטון > מפצה /מרסן התכווצות

NS 18

מפצה התכווצות לבטון

ECLIPS

מפצה התכווצות לבטון